Szkoła

» Dane szkoły

» Dyrekcja

» Nauczyciele

» Pracownicy

» Rada Rodziców

» Historia szkoły

» Tradycje i zwyczaje szkolne

» Hymn i sztandar

» Nasz Patron

Samorząd Uczniowski

SKŁAD S.U. PSP NR 3

Przewodnicząca: 

 

 

 

Michalina Jasińska

kl. VI b

z-cy przewodniczącej:

 

 

 

Wiktor Wiszniewski

Martyna Orzech

kl. VII b

kl. VII b

członkowie:

 

 

  Marta Pietryka kl. VII a
Kacper Getter kl. VII a
Zuzanna Nowakowska kl. VII a

Martyna Wijatyk

kl. VII a

Karolina Pietruszyńska

kl. VI a

Magdalena Ligęza

kl. VI b

   

             

                                      OPIEKUN mgr Barbara Czeczel - Michniak

 

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia i akcje Rady Samorządu Uczniowskiego!

 

Wrzesień

 

1.  Na początku września odbył się apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Zapoznanie uczniów i rodziców z nauczycielami uczącymi w naszej szkole, prezentowanie członków R.S.U.

2.  30 września – dzień chłopaka – zbiórka kartek z życzeniami.

3.  Rozpoczęcie konkurRSU na najładniejszą klaso-pracownie dla klas IV-VI.

4.   Wylosowanie dnia bez pytania.

Październik

5.  Październik wykonanie i wręczenie małych upominków dla  nauczycieli.

6.  Rodanie życzeń (do domu) emerytowanym pracownikom szkoły.

7.  Rozpoczęcie akcji:

- Zbiórka zniczy na groby Polaków na Ukrainie.

- Zbiórka darów dla Nadwórnej „Mikołaj 2017”.

- Zbiórka darów (artykułów, i żywności) dla zwierząt do schroniska.

- Cały czas trwa akcja zbiórki RSUrowców wtórnych (puszek, makulatury)

8. Wyjście na cmentarz i zapalenie zniczy na groby Powstańców Śląskich.

 

W miesiącu październiku Rada Samorządu wraz z opiekunem Panią Barbarą Czeczel-Michniak przeprowadziła akcję zbiórki zniczy na groby Polaków na Ukrainie. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wykazali się dużą aktywnością i uzbieraliśmy 160 sztuk zniczy, które zostały przekazane 28 października 2017r. Pani Wandzie Jakimko i Panu Walentemu Steć.

Otrzymaliśmy pochwałę i podziękowanie ponieważ Nasza Szkoła zebrała najwięcej zniczy.

My również dziękujemy wszystkim którzy włączyli się w naszą akcję i zapraszamy do zbiórki darów dla Nadwórnej „Mikołaj 2017” oraz darów dla zwierząt ze schroniska, zbiórki makulatury i puszek.

 

Magdalena Ligęza, opiekun RRSU

     
   

Grudzień

9. Góra Grosza

„Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie” – możemy przeczytać na stronie Towarzystwa Nasz Dom, które po raz 17. organizuje akcję Góra Grosza. Jej celem jest zbieranie drobnych monet przeznaczonych na pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź trafić do takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego. Zbierane są monety od 1gr do 5 zł, jednakże dla organizatorów akcji podstawowym celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

W naszej szkole akcję prowadzi Samorząd Uczniowski. A zadanie wcale nie jest łatwe, bo zebrane monety należy posegregować, spakować, opatrzyć naklejką adresową i zanieść na pocztę. Akcja trwa nadal, bowiem do 31 marca pracownicy poczty przyjmują opakowania z monetami. Dziękujemy tym, którzy przynieśli już swoje grosze, a tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcamy do włączenia się w akcję.

   

   

 

   

10. Życzenia świąteczne

 

   
   

 

 

 

 

PROGRAM DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2017

ZADANIA

DATA

ODPOWIEDZIALNI

1. Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego:

- zapoznanie uczniów i rodziców z nauczycielami uczącymi w naszej szkole

- prezentacja członków RRSU

04.09.2017

 

 

 

 

RRSU, opiekun

 

 

 

 

2. Wstępna organizacja pracy RSU:

- propozycje członków RRSU na rok bieżący

- opracowanie planu pracy RSU na bieżący rok szkolny

- organizacja posiedzeń rady RSU

- sporządzanie sprawozdań z pracy RSU

- aktualizowanie gazetki ściennej

- ustalenie osób odpowiedzialnych za zadania

13.09.2017

 

 

 

 

CAŁY ROK

 

RSU, opiekun

 

 

 

 

 

 

3. Dzień Chłopaka – zbiórka kartek z życzeniami

29.09.2017

RSU, opiekun

4. Współpraca z biblioteką szkolną – pomoc w zbiórce nakrętek

CAŁY ROK

 

RSU, opiekun

5. Współpraca z biblioteką szkolną oraz nauczycielem prowadzącym szkolną stronę internetową oraz gazetkę szkolną

IX-VI

RSU

6. Konkurs na najładniejszą klasopracownię - klas:
IV-VI

Zbiórka surowców wtórnych: makulatury, puszek,…

X 2017- KONTROLA  RAZ NA MIESIĄC W OSTATNIM TYGODNIU

RSU, opiekun

7. Dzień Komisji Edukacji Narodowej- pomoc w przygotowaniu apelu, wykonanie i wręczenie małych upominków.

14.10.2017

 

RSU, opiekun

 

 

 

8. Wywieszenie na tablicy RSU Praw i Obowiązków Ucznia

IX

opiekun

9.  Sprzedaż kartek świątecznych od Wydawnictwa Artystów Malujących Ustami i Nogami.

XI 2017

RSU, opiekun

10. Światowy Dzień Pluszowego Misia Atrakcyjna przerwa – „ZUMBA”    

11.  Dzień bez pytania

X-VI

Wyznaczone osoby

12. Kącik kreatywności – „Żyj pięknie i zdrowo”

XI 2017

Wyznaczone osoby, opiekun

13. Zbiórka żywności i artykułów dla zwierząt ze schroniska

X 2017

Opiekun RSU

14. Konkurs na świąteczny wystrój klasy.

XII 2017

Opiekun, wychowawcy

15. Przeprowadzenie zabawy „Dzień z czapką Świętego Mikołaja”

06.12.2017

RSU

16. Poczta Walentynkowa- kartki z wyrazami sympatii dla koleżanek i kolegów

II 2018

RSU

17. ZABAWA KARNAWAŁOWA

II 2018

Opiekun RSU

18. Dzień kobiet – dzień w spódniczce.
Powitanie wiosny na kolorowo.

08.03.2018

21.03.2018

RSU, opiekun

19. Eliminacje do konkursu „MAM TALENT”

IV 2018

RSU, opiekun

20. Przygotowanie do obchodów święta patrona szkoły.

"Szukanie jajka niespodzianki" - zabawa wielkanocna.

IV-V 2018

RSU, opiekun

21. Wybory do Samorządu Uczniowskiego

V 2018

 

RSU, opiekun

 

22. Wybór „Najmilszej uczennicy i najmilszego ucznia”

V, VI 2018

 

RSU, opiekun

 

23. Finał konkursu: „MAM TALENT”

Dzień wakacyjnej mody.

Gala Trojki - podsumowanie konkursów RSU i wręczenie nagród.
Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego.
 

VI 2018

 

 

 

 

 

RSU, opiekun

 

 

 

 

 

24. Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017/2018

VI 2018

RSU, opiekun

25. Przygotowanie dyplomów, nagród i podziękowań dla członków RSU za aktywną pracę

VI 2018

Opiekun

 

KONKURSY I ZABAWY ORGANIZOWANE PRZEZ RSU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


1. konkurs na najładniejszą klasopracownię - od października do maja
2. dzień bez pytania (na początku każdego miesiąca losowanie dnia bez pytania - uczniowie zwolnieni z odpowiedzi ustnych)
3. październik - konkurs plastyczny pt. ”Barwy jesieni”
4. listopad - światowy dzień pluszowego misia - przynosimy do szkoły swoją przytulankę. Osoba, która przyniesie największą i najmniejszą otrzyma słodki upominek. Tydzień z poezją, wróżby andrzejkowe
5. 6 grudzień - dzień z czapką świętego Mikołaja, konkurs na świąteczny wystrój klasy.
6. luty - poczta walentynkowa - cała społeczność uczniowska przychodzi ubrana na czerwono, zabawa karnawałowa
7. marzec - „Powitanie wiosny” - ubieramy się bardzo kolorowo i bierzemy udział w imprezach sportowych
8. kwiecień - wielkanocny konkurs plastyczny
9. maj - „Rozśpiewana przerwa”
10. czerwiec - dzień wakacyjnej mody