Zajęcia sportowe                                                   

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE – SPORTOWE
w roku szkolnym 2016/2017

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

14.45 – 15.30

mini maskarada

mgr Barbara Czeczel - Michniak

 

 

14:45 - 16:15 zajęcia gimnastyczno- akrobatyczne

mgr Urszula Ciepielowska

 

14:40 - 16:10

SKS chłopców IV klasa dwa - ognie

i mini piłka nożna mgr Bogdan Szymaszkiewicz

 

 

14:45 - 15:30

SKS mini piłka siatkowa dziewcząt

mgr Urszula Ciepielowska

 

13:35 - 15:05 SKS IV - VI klasa chłopców mini piłka koszykowa, mini piłka nożna i gry

i zabawy mgr Arkadiusz Zaczyński

i mgr Bogdan Szymaszkiewicz
 

 

15:30 - 17:00 maskarada

mgr Barbara Czeczel - Michniak

 

 

 

14:40 - 16:10

SKS chłopców mini piłka nożna i mini piłka koszykowa

mgr Arkadiusz Zaczyński

 

 

15:30 - 16:30

SKS mini piłka nożna chłopców mgr Arkadiusz Zaczyński

 

 

 

 

 

 

 16:30 - 17:15 SKS dziewcząt

IV klasa mini piłka nożna, gry i zabawy mgr Bogdan Szymaszkiewicz