Drodzy Państwo!                              

Drodzy Państwo! Szanowni rodzice!

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 do której uczęszcza Wasze dziecko jest instytucją, która zawsze stawiała sobie za najwyższy cel dobro dziecka. Możemy znaleźć tutaj tak wielu oddanych nauczycieli i wychowawców, wielokrotnie poświęcających swój wolny czas, aby umożliwić naszym dzieciom korzystanie z ciekawych i rozwojowych form zajęć, by mogły mieć jak najwyższe osiągnięcia w dziedzinie wiedzy, sportu lub sztuki. Potrzebują do tego coraz to nowych pomocy naukowych, sprzętu sportowego, czy np. strojów, jak do zespołu tanecznego lub chóru. Potrzebują również, jak każdy człowiek, a w szczególności młody, by być docenionym poprzez jakieś wyróżnienie za udział w konkursie do którego się zgłosił, choćby to była nagroda symboliczna.

Nasze dzieci dzięki tak bardzo oddanej pracy swoich nauczycieli osiągają rzeczywiście duże sukcesy, wyjeżdżają na zawody w innych szkołach, a nawet miastach . Zdobywają laury w potyczkach międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich, a niejednokrotnie na polu całego kraju ... W ciągu roku szkolnego wyróżnionych w najrozmaitszych konkursach bywa nawet kilkaset dzieci...A cóż powiedzieć o szkolnym teatrzyku, czy zajęciach podczas ferii zimowych, które nie są nawet w najmniejszym stopniu finansowane przez Miasto, a przecież tak bardzo przydatne dla naszych pociech...

Pewnie zastanawiacie czemu ma służyć ta informacja, wydająca się truizmem, otwieraniem drzwi otwartych...

Otóż, aby to wszystko mogło zaistnieć w wymiarze godnym naszych dzieci potrzeba dużych nakładów finansowych. Niestety, żyjemy jak na razie w kraju dopiero powoli wspinającym się na samowystarczalność ekonomiczną i sam budżet szkoły na wszystko nie wystarcza . Ważnym elementem dobrego funkcjonowania naszej placówki oświatowej są pieniądze zebrane ze składek wpłacanych na Radę Rodziców.

Zapewniamy Państwa, że pieniądze zebrane od Was są wykorzystywane tylko i wyłącznie na działalność, o której staraliśmy się opowiedzieć: nagrody dla dzieci, poczęstunek dla uczestników konkursów, czasem zakup pomocy naukowych, czasem znowu pomoc w zakupie podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin szczególnie ubogich. Cała działalność Rady Rodziców jest dokładnie opisana w jej Regulaminie , ściśle określającym zasady pracy, cele wydatków i zakres kontroli wewnętrznej. Dzięki temu żadna złotówka wpłacona przez Was nie może zostać zmarnowana, lub wydana niezgodnie ze statutem, wracając w tej , czy innej formie do naszych dzieci. W każdej chwili poprzez Waszą Trójkę Klasową możecie mieć wgląd w zasadność ponoszonych wydatków.

Zwracamy zatem się z apelem do Państwa o wpłacanie składek na Radę Rodziców. Niech tegoroczne nagrody dla naszych coraz bardziej starających się dzieci będą wyrazem docenienia tego zaangażowania. Niech to powiedzenie: „ wszystkie dzieci są nasze" da swój wyraz w Naszym poczuciu wzajemnej solidarności.  

Rada Rodziców PSP nr 3 w Prudniku