Wkrótce
******** 
 

ARCHIWUM

>>>POWRÓT<<<

 

  GRYPA A(H1N1)

Propozycja zaleceń dla osób zamieszkujących wspólnie w jednym mieszkaniu

Propozycja zaleceń dla szkół

Mamo, Tato

Wskazówki dla rodziców

Chcesz się ustrzec grypy wywołanej nowym wirusem typu A H1N1

Chroń przed grypą siebie i innych

ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

  Aktualności
 

X Konfrontacje Teatrów Szkolnych
dodała: mgr Elżbieta Dragan 2013-06-18

W poniedziałek 17 VI 2013 r. w Pałacu Fränklów w Prudniku, odbyły się X Konfrontacje Teatrów Szkolnych. Teatr szkolny „Pinokio” zaprezentował dwie sztuki....

czytaj całość>>>>
 

„Bądź bezpieczny z Sową Mądrą Głową”
dodała: mgr Beata Sikora 2013-06-12

W dniu 7.06.2013 roku o godz. 9.00 w Prudnickim Ośrodku Kultury już po raz kolejny odbył się gminny konkurs przedszkolaków pt. „Bądź bezpieczny z Sową Mądrą Głową”. Konkurs organizo- wany był przez Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Prudniku, przygotowany i prowadzony przez nauczycielki Marzenę Sajdak i Beatę Sikora. Sponsorem był Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku. Celem konkursu było kształto- wanie u dzieci bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, w przedszkolu, na placu zabaw, sprawdzenie wiedzy dziecka i umiejętności w sytuacji zagrożenia, poznanie znajomości dzieci przepisów ruchu drogowego oraz dobra zabawa i nowe doświadczenia.
W komisji konkursu zasiedli: Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku - Maria Strońska, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji - Katarzyna Żegleń oraz przedsta- wiciel Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Prudniku - Tomasz Protaś. Byli też zaproszeni goście, którzy bacznie obserwowali przejęte rolą dzieciaki, no i oczywiście trzymali kciuki za zwycięską drużynę: Burmistrz Miasta Prudnika - Franciszek Fejdych, Wicedyrektor PP nr 4 - Danuta Sadlej oraz nauczycielki z poszczególnych przedszkoli.
Do konkursu przystąpiło 6 zespołów: Przedszkole z Moszczanki, Przedszkole z Szybowic, Przed- szkole nr 1, nr 4, nr 6 i nr 7 z Prudnika.
Organizatorki zadbały, aby atmosfera była przyjazna dzieciom, nie stresująca ich, a równocześnie umożliwiająca zdobycie nowych wiadomości, umiejętności i doświadczeń.
Dzieci wykazały się bardzo dużą wiedzą dzięki rzetelnemu przygotowaniu ich przez swoje nauczy- cielki.
Wszystkie zespoły dzielnie walczyły o jak największą ilość punktów i ostatecznie na prowadzenie wyszły dzieci z Przedszkola nr 1 i nr 4. Po dogrywce zorganizowanej przez członków komisji, zwycięstwo przyznano zespołowi z Przedszkola nr 1.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom za czynny udział w konkursie i koleżankom- nauczycielkom za przygotowanie dzieci.

Beata Sikora i Marzena Sajdak

ZATRZYMANE W KADRZE
 

Teatralne nowinki
dodała: mgr Elżbieta Dragan 2013-06-12

W poniedziałek 10 czerwca 2013 r. teatr szkolny „PINOKIO” zaprezentował nową sztukę teatralną
„Prawo jazdy”. W przedstawieniu wystąpiły uczennice klasy V b: Wiktoria Zamorska, Patrycja Zelasko, Kamila Puzio, Dominika Zelasko, Maja Nowak, Karolina Zelasko, Marta Górniak, Karolina Orzech, Kaja Karp-Karpińska i Natalia Żurawska.
Przedstawienie obejrzeli widzowie z klas I – VI oraz przedszkolaki.
Przewrotne Wiedźmy - rodem z Łysej Góry- i czarne złośliwe Kocury zabawiały publiczność już na pierwszej lekcji. Same aktorki również świetnie się bawiły w swoich nowych wcieleniach. Zabrakło tylko rodziców występujących dziewcząt. A szkoda! Może warto zobaczyć występy swoich pociech Drodzy Rodzice ! Te „Duże dzieci” także potrzebują Waszego zainteresowania i pochwał. Zapraszamy do „Trójki”!!!

ZATRZYMANE W KADRZE
 

OBCHODY DNIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU
dodała: mgr Izabela Kwiatkowska 2013-06-04

Czerwiec to szczególny czas dla dzieci, rozpoczyna go wspaniały, obchodzony na całym świecie, Dzień Dziecka. W tym roku wiosenna pogoda bardzo krzyżuje szyki organizatorom imprez dla dzieci. Nasze przedszkole wyprzedziło nieznacznie Dzień Dziecka i zorganizowaliśmy obchody w dniu 29 maja 2013 roku. No i WSPANIALE się udało. Przede wszystkim pogoda dopisała, chociaż rankiem straszyły stalowe chmurzyska. Na pewno dziecięce, uśmiechnięte buźki je odstraszyły.
W tym dniu dzieci po raz pierwszy mogły przetestować zakupione dla nich bardzo profesjonalne bramki do piłki nożnej. Na bramce stawali znawcy sztuki obronnej, a gole próbowali im strzelać przyszli napastnicy. Strzelały również dziewczyny. Zabawa była wspaniała, a wszystkim kierowała nasza pani Dyrektor.
Bawiliśmy się również na trampolinie pod okiem pani Beatki. Natomiast wesoła "muzyka z głośnika" mile rozpływała się po okolicy, przyciągając uwagę przechodniów.
Cały dzień ukoronowała kiełbaska z grilla, przygotowana przez nasze panie kucharki i podana przez nasze panie pomoce. Przedszkole było jak zawsze wesoło przystrojone i przygotowane do obchodów Święta Dzieci. Pozdrawiamy, życzymy wszystkim równie miłej zabawy przy innych świątecznych okazjach.

 

ZATRZYMANE W KADRZE

III Stowarzyszeniowy Piknik Rodzinny
dodała: mgr Maria Oram 2013-06-04

W sobotę 25 czerwca na boisku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 w Prudniku, czyli w naszej „trójce” Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr3 wspólnie ze Szkołą zorganizowały III Piknik Rodzinny „Razem Raźniej”.
Z pośród zaproszonych gości przybyli: Maria Strońska - dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wycho- wania, Gwardian o. Wit Michał Bołd, Leszek Piątkowski - radny, członek KH, Karol Koziarowski, Jan Poniatyszyn - Radio Opole.
Udział w pikniku wzięło około 270 dzieci i 550 rodziców, liczba ta jest dość konkretna, ponieważ był ogłoszony konkurs na to ilu gości zaprosi dana klasa.
Na płycie boiska i w sali gimnastycznej miały miejsce różnorodne atrakcje.
W pierwszej kolejności zaprezentowali się uczniowie klas I-III. W rokowych rytmach wystąpiły Julia i Magdalena Ligęza z klasy Ib, które wyśpiewały i zatańczyły „Rock-rokendrola. Michalina Jasińska z klasy 2b zaprezentowała wiersz „Lusterko zawsze prawdę ci powie”, a Martyna Orzech wiersz „Ptasi mózg”. Z pięknym zaproszeniem na wędrówkę wystąpiła klasa 2a integracyjna. Z ciekawą prezentacją pokazała sie klasa 1a integracyjna: najpierw zaśpiewała piosenkę „Uśmiech”, którą rozweselili wszy- stkich obecnych, następnie Magda Jurek zaśpiewała piosenkę „Rap z alfabetem”,. Ostatnim punktem prezentacji klasy 1a był tanie Gangam stayl”. Uczennica klasy 1c Julia Suchoń zaprezentowała utwór „Afrykańska plaża”.
Zaprezentowali się także uczniowie, śpiewający piosenki w języku angielskim.
Na scenie zrobiło się barwnie i kolorowo, ponieważ pojawiły się dzieci romskie, które zaprezentowały piękne tańce, w ramach projektu - „Bawmy się”, który został zrealizowany dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji Programu na rzecz społeczno- ści romskiej w Polsce”, a celem projektu było: promowanie tradycji i kultury romskiej w środowisku szkolnym i lokalnym, integracja środowisk we wspólnej zabawie i konkursach, zgodne współdziałanie w zabawie i występach
Z pozyskanych funduszy z projektu zakupiono sprzęt nagłaśniający na kwotę 4590 zł.
Wystąpiły się także zespoły „Maskarada” i Aerobik Dance, a na boisku szkolny odbywały się rozgrywki klas IV-VI oraz finał konkursu „Mam Talent”.
Biblioteka szkolna zapraszała rodziców i gości do „rodzinnego czytania na drugie śniadanie”, z czego skorzystały 43 osoby dorosłe.
Na odwiedzających naszą szkołę czekały dmuchane zjeżdżalnie, ślizgawki, przejażdżki konne, koloro- we baloniki, malowanie buziek, zaplatanie warkoczyków, można było zabawić się w malowanie róż- nych figurek gipsowych, kupić cegiełkę szkoły, wziąć udział w kiermaszu.
Oczywiście dla tych wszystkich, którzy chcieli wzmocnić się po tylu atrakcjach były kiełbaski z grilla, przepyszny domowy bigos ugotowany przez szkolną, kuchnię, pierogi, wata cukrowa, pop corn, ciasto, kawa, herbata, napoje.
Jednym z celów tej imprezy było pozyskanie środków, które zostaną przeznaczone między innymi na wszechstronne działania na rzecz osób niepełnosprawnych, unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły, organizowanie spotkań z lekarzami różnych specjalizacji dla rodziców, organizowanie dodat- kowych zajęć, wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
Nie byłoby tak wspaniałej zabawy gdyby nie nasi darczyńcy: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Prudniku, Firma Arged, sklep Tulipan, Nadleśnictwo Prudnik, Sklep papierniczy „Kajet”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku
Wszystkim, którzy nas wspierali, pomagali, bawili się razem z nami podczas III Pikniku Rodzinnego gorąco DZIĘKUJEMY!

Prezes stowarzyszenia
Maria Oram

ZATRZYMANE W KADRZE
 

Czy król jest tylko jeden?
dodała: mgr Jolanta Brudniak 2013-05-28


Nie, i to właśnie udowodnili uczestnicy Gminnego Konkursu Ortograficznego klas II-III, jaki odbył się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Prudniku. W konkursie wzięli udział uczniowie klas II-III szkół podstawowych gminy Prudnik. Każda szkoła zgłosiła do konkursu po 1 uczniu z każdego poziomu klas.

Celem konkursu było:
• syntetyzowanie i porządkowanie podstawowych wiadomości i umiejętności ortograficznych uczniów nabytych w klasie I-III,
• kształcenie czujności i spostrzegawczości ortograficznej w toku różnych działań,
• wzbudzanie pozytywnej motywacji do uczenia się ortografii,
• wyłonienie „KRÓLA ORTOGRAFII” klas drugich i trzecich.
Do finału przystąpiło 13 uczniów ze szkół podstawowych gminy Prudnik, a zadania konkursowe zostały przygotowane przez panią metodyk Małgorzatę Ruzik. W czasie przerwy uczniowie mogli obejrzeć wspaniałe widowisko „Balladyna” przygotowane przez szkolną grupę teatralną prowa- dzoną przez Elżbietę Dragan. Po doznaniach duchowych i po sprawdzeniu prac komisja zdecydo- wała o przyznaniu tytułu „Króla Ortografii” następującym uczniom:
Królem Ortografii klas drugich zostały - Wiktoria Wójtowicz - ZSP nr1 oraz Julia Ebel-ZS-PSP nr 4 w Prudniku. Tuż za nimi na 2 miejscu uplasowała się Martyna Orzech ZSP nr 2 również z Prudnika i Karolina Stokłosa - ZSP w Szybowicach, a na trzecim Katarzyna Dyda ze Szkoły w Łące Pru- dnickiej.
Miano Króla Ortografii klas trzecich uzyskała Amelia Pabis - ZSP nr 2 w Prudniku i Magdalena Skubańska - ZSP w Szybowicach. Natomiast kolejne 2 miejsce wywalczyła Alicja Sługocka - ZSP w Rudziczce i 3 miejsce Filip Ścibor z ZS-PSP nr 4 w Prudniku.
Zwycięzcy zostali koronowani na królów i otrzymali szarfy z napisem „Król ortografii” oraz dyplo- my. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy pamiątkowe.
Nauczycielom i uczniom serdecznie gratulujemy.
 

Konkurs przygotowały:
Jolanta Brudniak i Barbara Światłowska

 

ZATRZYMANE W KADRZE
 

SPARTAKIADA PREDSZKOLAKÓW 2013 - NASZ KOLEJNY WIELKI SUKCES!!!
dodała: mgr Izabela Kwiatkowska 2013-05-28

25 maja 2013 roku odbyła się VII SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKÓW o PUCHAR BURMISTRZA PRUDNIKA. W spartakiadzie wzięły udział drużyny sportowe aż z 6 przedszkoli Gminy Prudnik: Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 3 - jako gospodarz i organizator tegorocznej edycji, Przedszkole nr 4 (Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2), Przedszkole nr 6 (Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1), Przedszkole nr 7 oraz Przedszkole z Łąki Prudnickiej.
Naszą drużynę reprezentowali:
1. Natalia Jankowska
2. Maja Luranc
3. Wiktoria Seńkowska
4. Miłosz Krupiński
5. Jakub Romaniuk
6. Maksymilian Żarski
REZERWOWI: Paulina Boćwińska, Jakub Harasimowicz
Trenerem drużyny była niezawodna Krystyna Madejska, pomagała Izabela Kwiatkowska.
Celem zawodów było promowanie zdrowego stylu życia, rozbudzanie u dzieci zamiłowania do sportu oraz rozwijanie zasad współzawodnictwa "FAIR PLAY".
W trakcie zawodów emocje wśród młodych zawodników były ogromne, ale również towarzyszyły obecnym na widowni rodzinom naszych małych bohaterów dnia. Atmosfera zawodów była fantastyczna, a udział przedszkolaków, trenerów i rodziców był niesamowitym przeżyciem, co szczerze oddają dołączone fotografie.
Po pięciu konkurencjach prowadziliśmy z ogromną przewagą (zdjęcie - tabela wyników), nikt już nie mógł nam odebrać zwycięstwa, ale walczyliśmy do ostatniej konkurencji. Zebraliśmy 34 punkty i zajęliśmy I miejsce, zdobywając PUCHAR BURMISTRZA PRUDNIKA oraz złote medale. GRATULACJE przedszkolaki i trenerzy, rodzicom zaś ogromne podziękowania, że tak wspaniale wpajacie swoim dzieciom, że sport to zdrowie.

ZATRZYMANE W KADRZE

finał konkursu „Mam Talent”
dodała: mgr Alicja Isalska 2013-05-26

25 maja 2912r w naszej szkole odbył się finał konkursu „Mam Talent”. Prowadząca konkurs p. Barbara Czeczel – Michniak przywitała wszystkich przybyłych, przedstawiła jury i przypomniała regulamin konkursu. W tym dniu w jury konkursu zasiadali: p. Urszula Ciepielowska, p. Zofia Janik, p. Beata Jurek, p. Alicja Isalska, Karolina Orzech. Poziom konkursu był wyrównany. Uczniowie prezentowali swoje umiejętności wokalne, akrobatyczne, taneczne, recytowali wiersze. Po długiej naradzie przyznano:

I miejsce

- Gruda Brajan – taniec
- Gaszyńska Aleksandra – taniec
- Horbacz Wiktoria – śpiew
II miejsce

– Kuliszczak Michał- taniec
- Jagielnicka Karolina, Karolina Zelasko, Nikola Mudry, Patrycja Zelasko – występ akrobatyczny
- Porębska Oliwia – taniec (balet)
- Kras Alicja, Mięczakowska Karolina – śpiew i gra na instrumencie
III miejsce

– Wiciak Karolina, Mięczakowska Katarzyna, Hat Nikola – taniec
- Żurawska Natalia, Górniak Marta – śpiew

 

WYCIECZKA PRZEDSZKOLAKÓW
dodała: mgr Marzena Sajdak 2013-05-17


16 maja 2013 roku dzieci z grupy "Misie" i pięciolatki z grupy "Krasnoludki" wybrały się na wycie- czkę autokarową do Muzeum Ziemi Wsi Opolskiej, Opole - Bierkowice.
Staramy się uczyć i wychowywać dzieci poprzez twórcze działania, realizując to w warunkach naturalnego środowiska. Oprócz walorów krajobrazowych i historycznych wyjazdy uczą współ- życia w grupie, samoobsługi, samodzielności oraz dbałości o higienę własną i zdrowie.
Przedszkolaki miały możliwości przeżycia historycznej wycieczki, dzięki której poznały wieś opol- ską z okresu XVIII-XX wieku.
Muzealna ekspozycja na wolnym powietrzu składa się z prawie 50 wiejskich zabytkowych budowli drewnianych, które są wyposażone i urządzone wewnątrz w oryginalne sprzęty, narzędzia i me- ble. Jest ona swego rodzaju „zaklętą w drewnie” historią wsi śląskiej, która przez bezpośredni, niemalże namacalny, kontakt z eksponatami staje się bardziej dostępna i zrozumiała dla dzieci.
Nasi wychowankowie zapoznały się z historią garncarstwa w ramach lekcji muzealnej "Ginące za- wody - garncarstwo" zobaczyły piec do wypalania naczyń oraz wystawę rzeźb i naczyń z gliny.  O tym, jak trudna jest praca garncarza dzieci przekonały się, samodzielnie wykonując gliniane naczynia: miseczki, talerzyki, kubeczki i inne cudeńka na kole garncarskim.
Dzieci były bardzo zadowolone z wycieczki. Pełne wrażeń oraz dobrego humoru wróciły do przed- szkola.

ZATRZYMANE W KADRZE

 

DRZEWKIEM SZCZĘŚCIA
dodała: mgr Izabela Kwiatkowska 2013-05-15

W dniu 14 maja 2013 roku w naszym przedszkolu była przeprowadzona akcja "POSADŹMY DRZE- WO". posadziliśmy więc małe jeszcze drzewko bzu, ale pewnie niedługo cieszyć nas będzie swoimi pięknymi kwiatami i zapachem. Dzieci mogły również zobaczyć dżdżownicę, pędraki i posłuchać jak pożytecznym zwierzątkiem jest dżdżownica, jak wspaniale dba o ziemię, w której posadziliśmy drzewko. Akcja ta to kontynuacja działań ekologicznych, czyli "sprzątania świata" w ramach ob- chodów "Dnia Ziemi" oraz poznania trudnych dla dzieci haseł: recykling, segregacja śmieci, su- rowce wtórne. Mamy nadzieję, że działania takie pozwolą nam i naszym dzieciom włączyć się w ochronę naszej Planety Ziemi. Nasze drzewko zostało nazwane "DRZEWKIEM SZCZĘŚCIA", o czym będzie nam przypominała tabliczka z nazwą i datą posadzenia.

ZATRZYMANE W KADRZE

ŚWIĘTO SZKOŁY
dodała: mgr Alicja Isalska 2013-05-13

11 maja 2013r jak każe tradycja w naszej szkole odbyło się Święto Patrona Szkoły. Właściwie świętowanie rozpoczęliśmy już dzień wcześniej – w piątek 10 maja 2013r, kiedy to odbyło się Wiosenne Spotkanie z Rodzicami. Na tym apelu rodzice, którzy szczególnie wyróżniają się w pracy na rzecz szkoły odebrali z rąk pani dyrektor honorowe podziękowania.
Pamiętając o zaszczytnej nazwie naszych patronów – „Powstańców Śląskich”, nawiązując do daty wybuchu 3 powstania śląskiego – w nocy z 2/3 maja 1921r – przedstawili apel jako małą lekcję historii. Mówiąc za prowadzącą uczennicą Alicją Kras święto patrona szkoły uczciliśmy śpiewem, wierszem i tańcem. Na „lekcji” historii przewodnim tematem były dwie prezentacje o tematyce Powstań Śląskich i Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Apel ten przygotowali uczniowie klas III b, IV b i VI a.
Po „słowie mówionym” zaprezentowała się grupa taneczna z klasy II b. Z klasy tej wystąpiła również Michalina Jasińska z wierszem „Lusterko prawdę Ci powie” i Jakub Kozdraś z piosenką „Familijny Blues” . Grupy taneczne ”Maskarada’ i „Aerobic Dance” ćwiczące pod opieką p. Barbary Czeczel - Michniak zaprezentowały swój dorobek. Na zakończenie wystąpiła grupa akrobatyczna pod opieką p. Urszuli Ciepielowskiej.
Pierwszy raz w naszej szkole zaprezentowała się grupa sześciolatków „Motylki” pod opieką p. Haliny Krzysztofczyk.
Nad całością apelu czuwała p. Anita Pałys, p. Barbara Polasz, p. Alicja Isalska. Śpiewem czas umilała grupa śpiewająca z naszej szkoły pod batutą p. Grażyny Kunki. Plastyczny wygląd Sali gimnastycznej możemy zawdzięczać p. Małgorzacie Majocha, p. Drorocie Pawlak i p .Urszuli Langfort.
Podczas apelu p. dyrektor Władysława Wróblewska pokazała „Kapsułę czasu”, w której to uczniowie klas I – VI zapakowali swoje prace na temat marzeń dotyczących przyszłości. Kapsuła ta będzie zamurowana na 15 lat. Po tym czasie komisyjnie będzie otwarta i skonfrontowana z rzeczywistością. Kapsuła ta jest pomysłem realizowanym przez Stowarzyszenie „Przyjazna Trójka” działające przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku.

ZATRZYMANE W KADRZE
 

SZANUJMY PRZYRODĘ
dodała: mgr Joanna Porczak 2013-05-08

Pod takim hasłem uczniowie z klasy I c z pomocą wychowawczyni przygotowali przedstawienie z okazji Święta Ziemi. Uczniowie wcielając się w role mieszkańców lasu pragnęli przypomnieć swoim kolegom i koleżankom jak należy dbać o zwierzęta i rośliny, które żyją na naszej planecie Ziemi.

czytaj całość>>>>

wojewódzki  Konkurs recytatorski „nie traćmy pamięci”
dodała: mgr Marta Niedojadło 2013-05-08

12 kwietnia 2013 r. w Łambinowicach na odbyła się XXI edycja Wojewódzkiego Konkursu Recyta-torskiego „Nie traćmy pamięci”

czytaj całość>>>>

 

ZATRZYMANE W KADRZE

FundacjA ARKA
dodała: mgr Beata Sikora 2013-05-05

W ramach ogólnopolskiej akcji ekologicznej Fundacji ARKA dwie najstarsze grupy z naszego przedszkola miały okazję bliżej poznać pracę sekcji sprzątającej park i realizując program akcji „śmieciowej” osobiście włączyły się do pomocy. Sprzątając odcinek parku, segregując śmieci do odpowiednich worków przedszkolaki wykorzystały swoją wiedzę teoretyczną w praktyce i nie sprawiło im to kłopotu. Mamy też nadzieję, że „robota” nie poszła na marne, a dzieci zadbają o segregację śmieci w swoich domach. Za takie zaangażowanie malców nagrodziłyśmy ich medalami i odrobiną słodkości. Motywacja bowiem i nagroda w tym wieku jest szalenie ważna i dodaje „pałeru”.

ZATRZYMANE W KADRZE

KONCERT DLA ZIEMI
dodała: mgr Marzena Sajdak 2013-05-05

W dniach 15-30 kwietnia dwie najstarsze grupy – „Misie” i „Jagódki” z Publicznego Przedszkola nr 4 w Prudniku uczestniczyły w ogólnopolskiej akcji ekologicznej Fundacji ARKA „Listy do Ziemi”.

czytaj całość>>>>

 

ZATRZYMANE W KADRZE 

Spotkanie z pielęgniarką
dodała: mgr Beata Sikora 2013-05-05

Jednym z obszarów podstawy programowej jest wychowanie zdrowotne. Punkt 1 i 2 w tym obszarze mówi m.in. że dziecko „…dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia; dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne…”. O tym wszystkim mówiła dzieciom na spotkaniu w przedszkolu zaproszona pielęgniarka, pani Bogusława Malisz, pracująca w szpitalu na oddziale dziecięcym. Było duże zainteresowanie tematem, wiele pytań, zwłaszcza o szczepienia, których dzieci przecież nie lubią. Po wyjaśnieniach pani pielęgniarki jest jednak nadzieja na zmierzenie się z tym problemem z nieco mniejszym strachem.

ZATRZYMANE W KADRZE 

W świecie Romów - KONKURS PLASTYCZNY
dodała: Bożena Czerwińska 2013-04-25

KONKURS PLASTYCZNY
dla dzieci i młodzieży
„W świecie Romów”

Prace plastyczne należy składać do 16 mają 2013r.
w świetlicy szkolnej do Asystenta romskiego:
Daniela Mirga
oraz wychowawcy świetlicy.

 

REGULAMIN KONKURSU>>>>>

Obchody Dnia Ziemi w naszej szkole
dodała: mgr Grażyna Kunka 2013-04-23

Święto naszej Ziemi obchodziliśmy bardzo uroczyście w dniu jej święta, czyli 22 kwietnia 2013r. na lekcji 4, tj.1045. W/w święto przygotowały bibliotekarki szkolne. W tym dniu do naszej szkoły przybyli Goście, którzy otrzymali zaproszenia (wykonane przez naszego plastyka p. Małgorzatę Majochę) od bibliotekarki Grażyny Kunki (inicjatorki powstania Alei Poetów i Pisarzy na szkolnym terenie). Swoją obecnością zaszczycili nas: p. Daniela Długosz-Penca, Poseł na Sejm p. Janina Okrągły i jej asystentka Dorota Janczak, p. Karol Koziarowski, Podinspektor z Ochrony Środowiska p. Anna Basara, niezawodny nadleśniczy p. Stanisław Jurecki, który nie 3 a 6 młodych drzewek przywiózł do posadzenia w naszej szkolnej alei. Oczywiście nie zabrakło naszej pani dyrektor szkoły Władysławy Wróblewskiej i jej wicedyrektorek: p. Danuty Sadlej i p. Ewy Jarzyckiej.
Uczestniczący uczniowie z nauczania zintegrowanego, klasy IV, V i szkolne przedszkolaki wraz z nauczycielami i Gośćmi w trakcie sadzenia drzew śpiewały piosenki ekologiczne: „Eko, Eko, ekologia”, „Pokochajmy świat”, „S.O.S -Ziemia” oraz „Pokochajmy drzewa”, natomiast pierwszaki z Ic (wych. p. Joanna Porczak) przygotowały i recytowały piękne hasła ekologiczne, które powtarzała cała społeczność uczniowska. Ta więc, zostały posadzone kolejne drzewa, którym zostały nadane imiona: Juliana Tuwima (Rok Tuwimowski), Kornela Makuszyńskiego, Ewy Szelburg-Zarembiny i Jana Grabowskiego. W pierwszym rzędzie wszystkim drzewom przyporząd- kowano twórców z literatury dziecięcej. Każde drzewko jest zaopatrzone w tabliczkę, natomiast w bibliotece znajduje się wiersz o każdym z nich napisany przez p. Karola Koziarowskiego.
Powstał już drugi rząd drzew, w którym kolejne drzewa otrzymają nazwiska naszych wieszczy narodowych, których twórczość uczniowie poznają w klasach IV-VI na języku ojczystym (m.in. : Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Wisława Szymborska, Henryk Sienkiewicz, Jan Kochanowski, Jan Twardowski.
Pamiątkowe zdjęcia i fragmenty uroczystości nagrywała bibliotekarka Monika Trentkiewicz.

ZATRZYMANE W KADRZE 
 

Starożytny Rzym w trójce
dodała: mgr Anita Pałys 2013-04-17

12 kwietnia w naszej szkole pojawili się goście. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że byli to najprawdziwsi rycerze z legionu rzymskiego, którzy przenieśli nas w odległe czasy Staro- żytnego Rzymu. W tym dniu mogliśmy poczuć się jak mieszkańcy żyjący w tej odległej epoce historycznej. Poznaliśmy zasadę działania zgromadzenia ludowego, prawa, jakie przysługiwały urzędnikom a nawet przegłosowaliśmy konieczność posiadania niewolników, w celu transportowa- nia naszych plecaków z klasy do klasy. Dzięki pokazowi zostaliśmy zapoznani z uzbrojeniem legio- nisty rzymskiego a także strojem patrycjuszki i codziennym ubiorem zwyczajne go Rzymianina. Konkurs zwinności dla dziewcząt, polegający na oddzielaniu grochu od fasoli, miał na celu wyło- nienie najbardziej odpowiedniej osoby dbającej o Święty Ogień Bogini Westy. Rekonstrukcja historyczna przygotowana przez Bractwo Rycerskie RYCAR z Opola, przypomniała większości uczniów czasy Imperium Rzymskiego a dla niektórych, zwłaszcza dla klas III i IV stanowiła wspa- niałe podwaliny do niebawem omawianych na lekcjach historii zagadnień.

ZATRZYMANE W KADRZE 

 

W OCZEKIWANIU NA WIOSNĘ
dodała: mgr Beata Sikora 2013-04-02

Najbardziej wyczekiwaną porą roku jest wiosna. Wiele miesięcy z małą ilością słońca sprawia, że świat, który zielenieje, jest właśnie dla nas niebywale atrakcyjny.

W przedszkolu nr 4 w Prudniku, przygotowania na powitanie kalendarzowej wiosny trwały cały tydzień. Najpierw dzieci ze wszystkich grup tworzyły dekoracje i prace plastyczne, które wywieszono w salach, kącikach i na korytarzu. Potem pokazy multimedialne wprowadzały maluchy w świat rozwoju roślin i przedwiosennego krajobrazu. Dzieci starsze uczestniczyły w pracach ogrodniczych, hodując swoje roślinki. W środę  20.03.2013 roku dzieci z całego przedszkola oraz zaproszeni goście obejrzeli spektakl teatralny pt. „Dwie Dorotki i wiosna”. Oprawa muzyczna, wystrój sali i stroje to oryginalne pomysły pań nauczycielek. Aktorkami były oczywiście też panie nauczycielki. W czwartek dzieci wyruszyły z Gaikiem ulicami miasta w kolorowym korowodzie na poszukiwanie Wiosny. Piątek to podsumowanie całego tygodnia i przedstawienie bajki „Dwie Dorotki i wiosna” dla klas pierwszych i grupy „Zerówka” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku. Miłymi gośćmi były też Panie dyrektorki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku, którym dziękujemy za czas spędzony u nas i „pochwalne” słowa.

 

 ZATRZYMANE W KADRZE 

 

Wiosno, wiosno, wiosenko przychodź do nas prędko!
Żegnamy już zimę żegnamy, bo na wiosenkę czekamy!
dodała: mgr Marzena Sajdak 2013-03-25

Dnia 21 marca 2013 r. przedszkolaki z naszego przedszkola wspólnie świętowały pierwszy dzień wiosny.
Choć za oknem jeszcze pogoda zimowa, w przedszkolu panowała ciepła i wesoła atmosfera. Tego dnia w ubiorze dzieci dominowały wiosenne kolory, a towarzyszący temu świetny nastrój sprawił, że dzień był jeszcze bardziej wyjątkowy. Choć pogoda była iście zimowa przedszkolaki wyruszyły barwnym korowodem do parku by powitać Wiosnę. Dzieciom nie przeszkadzała chłodna aura, barwny i radosny pochód ogrzewały piosenki i radosne okrzyki:
„My się zimy nie boimy, dalej śniegiem w plecy zimy…"
„Wszyscy wiosnę witamy, słonko i boćki do nas zapraszamy!”

Oczywiście nieodłącznym elementem tego dnia była marzanna, którą w myśl naszych ekologicz- nych założeń "rozebraliśmy", a surowce z której została przygotowana, zostały odpowiednio po- segregowane , a my wróciliśmy z wiosennym gaikiem do przedszkola.

ZATRZYMANE W KADRZE
 

W pierwszy dzień wiosny czytano, recytowano i przedstawiano wiersze Juliana Tuwima
dodała: mgr Grażyna Kunka 2013-03-22

Światowy Dzień Poezji jak co roku przypada właśnie na 21 marca, czyli w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. W związku z tym młodsi uczniowie z naszej szkoły powitali oczekiwaną wiosenkę poezją pod hasłem ,,Wiersze Tuwima uczą i bawią” (dnia 7 stycznia br. Sejm RP zatwierdził 2013 Rokiem Tuwimowskim).                                                             więcej>>>>

ZATRZYMANE W KADRZE

 

Walentynki w bibliotece szkolnej
dodała: mgr Monika Trentkiewicz/bibliotekarz 2013-03-06

14 lutego 2013r. w naszej szkole na lekcji 5 bibliotekarki szkolne Monika Trentkiewicz i Grażyna Kunka  zorganizowały i przeprowadziły walentynkowy konkurs czytelniczy dla chętnych uczniów z klas II-VI. Honorowym gościem miał być pan Walenty Steć, dla którego zespół wokalny "PROMYKI" z opiekunem z p. Grażyną przygotowali słynną piosenkę "Walentynę" z lat 60 XX w. Niestety, z powodów zdrowot- nych solenizant do nas nie dotarł. Wytypowani przez wychowawców uczniowie zgromadzili się w przy- strojonej w czerwone serduszka bibliotece, gdzie atmosfera i nastrój sprzyjał wszystkim zebranym uczestnikom. Dodatkowo każdy, jak wcześniej zapowiedziano założył "coś" czerwonego na siebie. Zakres pytań dotyczył oczywiście święta Dnia Zakochanych, znajomości losów bohaterów literackich z lektur oraz znanych przysłów i powiedzonek o tematyce miłosnej. Konkurs został przeprowadzony w formie rywalizacji międzyklasowej, jego celem było przedstawienie genezy obchodów dnia św. Walen- tego, propagowanie pięknej poezji i prozy o tematyce miłosnej, a także umacnianie więzów przyjaźni i rozwijanie umiejętności okazywania wzajemnie uczuć. Nad poprawnością przebiegu konkursu czuwała komisja składająca się z pani pedagog Krystyny Trentkiewicz i absolwentki naszej szkoły, studentki Katarzyny Trentkiewicz. Każdy z uczniów w skupieniu słuchał  treści czytanych pytań i kierując się za- sadą "kto pierwszy, ten lepszy" odpowiadał na nie, gromadząc na swoim koncie punkty.

Oto przykładowe pytania: Jak miał na imię chłopak, który nazwał Anię ,,marchewką? (Gilbert), do kogo Zenek  napisał list miłosny? (do Uli), podaj imię chłopca, który towarzyszył Nel w podróży po Egipcie? (Staś), jak miał na imię brat Gerdy z baśni "Królowa Śniegu"? (Kaj), co kochał najbardziej Kubuś Pu-  chatek? (miodzik), ile lat spała "Śpiąca Królewna" i kto ją obudził? (królewicz) itp.                                                                                                              
Czy potrafisz dokończyć powiedzenia: "Stara miłość …(nie rdzewieje)", "Czego oczy nie widzą tego … (sercu nie żal)", "Miłość Ci wszystko … (wybaczy)", "Kochają się jak ...(dwa gołąbki)", "Na miłość nigdy .. (nie jest za późno)" itp. "Dopasuj ze sobą słynne pary: Piękna i ....(bestia), Gucio i …( Maja), Jaś i …(Małgosia), Kopciuszek i … (książe), Calineczka i …(król Elf).

Dzieci chętnie odpowiadały na pytania, które wzbudzały wiele emocji i zachęcały do  rywalizacji. Pod- czas gdy bibliotekarki przeliczały zdobyte przez uczniów punkty, pani pedagog przeczytała zgroma- dzonym jeden z rozdziałów książki „znawcy serc i umysłów najmłodszych” - Grzegorza Kasdepke pt. "Tylko bez całowania! Czyli jak sobie radzić z niektórymi emocjami". Chętni uczniowie mogli się wypo- wiedzieć na temat przeczytanego fragmentu i odpowiedzieć na pytania zadawane przez Gościa. Każdy z uczestników konkursu otrzymał drobny upominek zasponsorowany przez Urząd Miejski w Prudniku - Dział Promocji oraz słodkie "co nieco" od organizatorek spotkania. Uwieńczeniem walen- tynkowego konkursu było pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania.

ZATRZYMANE W KADRZE
 

Plebiscyt "O statuetkę Wieży Woka” - podziękowanie
dodała: mgr Grażyna Kunka 2013-03-05

Drodzy Uczniowie, zakończył się I etap plebiscytu "O sta- tuetkę Wieży Woka” organizowanego przez Redakcję "Tygod- nika Prudnickiego". Kupony konkursowe, które przynosiliście do biblioteki szkolnej zostały podliczone w dniach 25.01. 2013r. (76 głosów) i 25.02.2013r. (210 głosów). Łącznie przez 8 tygodni, zebrałam od Was 286 głosów, które osobiście zanosiła pani Bożena Czerwińska-nauczyciel/wychowawca naszej świetlicy. Dziękuję Wam, Waszym Rodzicom, Dziadkom, Dyrekcji, Nauczy- cielom i Pracownikom Administracji za Wasze wsparcie, gest i serce

Nowinki teatralne - Teatr szkolny „PINOKIO”
dodała: mgr Elżbieta Dragan 2013-02-26

25 lutego 2013 roku o godzinie ósmej rano młodsza grupa teatralna z Publicznej Szkoły Podsta-  wowej nr 3 wystawiła sztukę pod tytułem „Balladyna” w reżyserii nauczyciela tej szkoły mgr Elżbiety Dragan. Akcja przedstawienia była inspirowana utworem Juliusza Słowackiego. Rolę tytułową zagrała Michalina Jasińska – zdobywczyni nagrody głównej dla najlepszej aktorki zeszłorocznych Prudnickich Konfrontacji Teatralnych.

W przedstawieniu wystąpili uczniowie klasy II b:

Kirkor – Kazimierz Szczechowiak
Alina – Faustyna Olszewska
Balladyna – Michalina Jasińska
Matka – Angelika Mocha
Pastuszek – Jakub Kozdraś
Chłopiec – Bartek Dawidowicz
Dziewczęta z pobliskiej wsi – Julia Faszczowy,
Martyna Orzech, Angelika Kowalczyk
i Wiktoria Lichota

Drugi spektakl rozpoczął się o godzinie 1000 „Balladynę” Obejrzały przedszkolaki, uczniowie klas I-VI, nauczyciele i rodzice.

ZATRZYMANE W KADRZE
 

Karnawał 2013 w PSP3
dodano: 2013-02-22

Dnia 12 lutego 2013r odbyła się w naszej szkole dyskoteka karnawałowa dla klas IV - VI finanso- wana przez Komitet Rodzicielski PSP nr 3 w Prudniku. Organizatorem imprezy był opiekun Samo- rządu Uczniowskiego PSP nr 3 p. Barbara Czeczel – Michniak oraz p. Alicja Isalska. Dyskoteka rozpoczęła się wspólnym odtańczeniem Zumby. Następnie odbyły się zabawy i konkursy karnawa- łowe: konkurs na najlepsze przebranie karnawałowe, zabawa z balonami czy taniec na gazecie. Jury w składzie p. Barbara Gruda (rodzic), p. Urszula Ciepielowska, p. Barbara Polasz i p. Alicja Isalska czuwało nad prawidłowym przebiegiem konkursów i sprawiedliwie przydzielało miejsca i na- grody. Po godzinie nastąpiła dyskoteka, gdzie uczniowie radośnie bawili się w parach i w grupach. Zabawa okazała się udana. Nikt nie chciał jej zakończenia i pójścia do domu. Wszyscy z utęsknieniem czekają na kolejną okazję do dobrej zabawy.

ZATRZYMANE W KADRZE

Przedszkolny Karnawał 2013
dodała: mgr Izabela Kwiatkowska 2013-02-13

Bale, bale w Karnawale - Przedszkolny Karnawał 2013. Dziecięca muzyka, bardzo ciekawe, bajkowe postacie : księżniczki, koty w butach, piraci, kowboye, spider meny, i inne. Perswonel przedszkola również we wspaniałych jak co roku przebraniach. Atmosfera karnawałowa, rodzice dopisali, wesoło bawiąc się z dziećmi. Wodzirej spisał się doskonale, były konkursy, wspólne zespołowe tańce okraszone śmiesznymi okrzykami. Szkoda, że tylko raz w roku jest KARNAWAŁ. Do zobaczenia za rok...

ZATRZYMANE W KADRZE
 

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SU ZA I PÓŁROCZE 2012/2013
dodała: mgr Barbara Czeczel-Michniak 2013-01-25


W I semestrze SU podjął następujące działania:
Wrzesień:
- „Dzień Chłopaka” - zebranie oraz przekazanie życzeń chłopakom
- rozpoczęcie akcji pt. „Bezpieczna przerwa” tj. prowadzenie dyżurów przez członków SU na piętrze klas I-III ( przerwa o godz. 12:25-12:45)
- „Dzień bez pytania” (na początku każdego miesiąca losowanie dnia bez pytania – w tym dniu uczniowie zwolnieni są z odpowiedzi ustnych)

Październik:
- włączenie się do organizacji apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- rozpoczęcie konkursu na najładniejszą klasę
- przystąpienie do akcji „Mikołaj dla Nadwórnej” szczególne podziękowania dla wychowawców klas: Ia wych. mgr J. Brudniak, Vb wych. mgr E. Kleszcz, Vc wych. mgr B. Maryniak
- zbiórka fantów z przeznaczeniem na festyn stowarzyszeniowy
- konkurs plastyczny dla klas IV-VIpt, „Barwy jesieni”
- Halloween - konkurs na przebranie dla klas I-III i IV-VI
- zbiórka guzików dla przedszkolaków (pomoc edukacyjna)
Listopad:
- rozpoczęcie zbiórki puszek oraz makulatury z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego
- kontynuacja „Atrakcyjnej przerwy z zumbą”
- „Zumba z misiem” dla klas I-III i IV-VI w ramach „Światowego Dnia Pluszowego Misia” oraz nagrodzenie uczniów, którzy w tym dniu przynieśli do szkoły trzy największe
i najmniejszego misia
- „Tydzień z poezją” – czytanie wierszy w klasach I-III oraz przedszkolakom w terminie od 19 do 30 listopada
- „Andrzejki z zumbą” – zabawa taneczna dla uczniów klas IV-VI
Grudzień:
- Mikołajki - „Dzień w czapce św. Mikołaja”
- pomoc w organizacji „Ekologicznego turnieju mikołajkowego”
- konkurs na świąteczny wystrój klasy (dotyczący uczniów klas IV-VI)
Styczeń:
- podsumowanie zbiórki makulatury i puszek (w ramach akcji uzbierano 2528 kg makulatury i 6,1 kg puszek, dzięki temu uzyskano kwotę 521,75

SU wraz z opiekunem pragnie podziękować dyrekcji, nauczycielom oraz wszystkim, którzy wspierali nasze działania własną pracą i czasem.
 

Opiekun SU
Barbara Czeczel-Michniak

SPRAWOZDANIE W OBIEKTYWIE

 

P R O M Y K I z programem artystycznym w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
dodała: mgr Grażyna Kunka 2013-01-13

11 stycznia 2013 r. w byłym Kasynie Wojskowym o godz.17.00 wystąpiliśmy z Koncertem muzy- cznym dla rodzin wojskowych, którzy w tym dniu mieli zorganizowane noworoczne spotkanie przygotowane przez członków Stowarzyszenia. Na nasz występ czekało ok. 50 osób z prezesem panem Antonim Sieradzkim. Nasz program artystyczny zawierał: piosenki o zimie, kolędy, pasto- rałki oraz obiecane pieśni patriotyczne. Utwory były wykonywane zespołowo i solo przez Kamilę, Larysę, Natalię i Wiktorię. Widać było ogromne zainteresowanie i aplauz publiczności, która po każdym utworze biła brawa. Wszystkich utworów razem było 21, a śpiewaliśmy łącznie przez 55 minut. W czasie występów obserwowali i dopingowali nam również rodzice naszych uczniów, a tato Grzegorza Mładejowskiego z IV b nagrał nasz występ i robił zdjęcia. W ramach podziękowań każdy członek zespołu otrzymał czekoladę od organizatora tegoż spotkania. To miłe uczucie, być oklaskiwanym i potrzebnym innym. Nasza nazwa zespołu obliguje nas do niesienia radości innym i chyba nam to się udaje, bo po każdym występie odbieramy serdeczne, życzliwe uśmiechy…

Grażyna Kunka/opiekun zespołu wokalnego

ZATRZYMANE W KADRZE
 

Dwie statuetki muzyczne i wyróżnienie dla "Promyków"
dodała: mgr Grażyna Kunka 2013-01-13

12 grudnia 2012 r. w POK w pięknym Pałacu Franklów odbył się po raz IV Otwarty Konkurs Pio- senki Polskiej. Co roku w tym konkursie zajmujemy jakieś miejsce na podium, przynosząc trofea do szkoły. W tym roku w kategorii solistów wystąpiły: Wiktoria Horbacz z Va, Kamila Mięczako- wska ( II miejsce - statuetka) i Larysa Skowrońska z VIb oraz Natalia Żurawska (wyróżnienie) i Wiktoria Zamorska z Vb. Każda z nich otrzymała za udział od prowadzącej Konkurs p. Joanny Korzeniowskiej - nagrodę rzeczową – turystyczny plecak. W kategorii zespołów wokalnych mój zespół, chociaż w "okrojonym" składzie (z przyczyn organizacyjnych, zamiast 16 zaśpiewały 4 dziewczynki ) wyśpiewał II miejsce i otrzymał statuetkę ( I-go miejsca jury nie przyznało), więc radość tym większa dla nich i dla mnie.

Grażyna Kunka/opiekun zespołu wokalnego

ZATRZYMANE W KADRZE
 

WIGILIA W PRZEDSZKOLU
dodała: mgr Marzena Sajdak 2013-01-08


Grudzień w przedszkolu ma wymiar nieco inny, niż pozostałe miesiące roku. Tematyka poruszana na zajęciach, związana z Mikołajkami i Świętami Bożego Narodzenia powoduje, że wszyscy czuje- my się jakoś dziwnie tajemniczo i bajecznie, a jednocześnie jesteśmy lepsi, wrażliwsi, no i chyba szczęśliwsi, niż zwykle.
W czasie przedświątecznym w Przedszkolu nr 4 w Prudniku wre praca. Zaangażowani są wszy- scy: przedszkolaki – od maluchów po najstarszą grupę oraz personel. Spotkania bożonarodze- niowe rozpoczęły się wystawieniem przez wszystkie grupy „Jasełek” dla rodziców, a zakończyły wspólnym spotkaniem wszystkich dzieci i personelu przy obiedzie wigilijnym. Przy świątecznym stole biesiadujemy: rozmawiamy, śpiewamy kolędy, czynimy grzeczności, Czujemy się wówczas, jak jedna wielka rodzina. To wspaniała okazja do integracji.

ZATRZYMANE W KADRZE
 

Wielka Galeria Młodych Artystów
dodała: mgr Izabela Kwiatkowska 2012-12-18

W listopadzie 2012 r. na łamach lokalnej prasy został ogłoszony konkurs plastyczny pod patrona- tem Posłanki na Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Polskiej pani Janiny Okrągły, konkurs pod hasłem "MOJE RADOSNE ŚWIĘTA". Dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w tymże przedsięwzięciu. Z Publicznego Przedszkola nr 4 w Prudniku zgłoszono do konkursu ponad około 30 prac. W dniu 17 grudnia 2012 r. odbyła się uroczysta Gala Młodych Artystów. Wyniki były dla nas bardzo radosne:
I miejsce w kategorii najmłodszej - Adrianna Machnik, lat 4,5, grupa II "KRASNOLUDKI" - opiekun Izabela Kwiatkowska

II miejsce - Natalia Jankowska, grupa IV "Misie", wychowawcy: Krystyna Madejska, Marzena Sajdak
III miejsce w kategorii najmłodszej - Wiktoria Seńkowska, lat 6,5, grupa IV "Misie" - opiekun Krystyna Madejska i Marzena Sajdak
Wyróżnienia: Klaudia Krasoń, lat 4,5, Szymon Sejnowski, lat 4,5, oboje z grupy II "Krasnoludki" oraz Małgorzata Marszałek, lat 6,5, Maja Luranc grupa IV "Misie".

GRATULUJEMY!!!

 

ZATRZYMANE W KADRZE

 

Światowy Dzień Pluszowego Misia w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku
dodała: mgr Izabela Kwiatkowska 2012-12-09

I etap: ogólne spotkanie, w trakcie, którego dzieci mogły pobawić się ze swoimi pluszowymi przyjaciółmi, przyniesionymi z domów. Przypomnieliśmy najbardziej znane, bajkowe pluszowe misie. Pojawił się oczywiście Miś Puchatek, Miś Yogi, Miś Uszatek, Koralgol oraz Gumisie. Dzieci brały udział w konkursach: plastycznym, gdzie w krótkim czasie należało narysować postać misia oraz kulinarnym, w którym na czas przedstawiciele poszczególnych grup zjadali porcję miodku. Oczywiście wszyscy wygrali i wszystkie dzieci otrzymały nagrodę: biszkopcik z miodem. Poznaliśmy również historię pluszowego misia. Ten etap przygotowały i prowadziły panie: Krystyna Madejska i Beata Sikora.

II etap: spotkanie z przyrodnikiem i przyjacielem zwierząt panem Karolem Koziarowskim. Pan Karol opowiadał o niedźwiedziach z całego świata. Dzieci poznały między innymi: Niedźwiedzia Polarnego, Chińską Pandę, Niedźwiedzia Grizzly, Koalę oraz naszego rodzimego Niedźwiedzia Brunatnego. Wspólnie śpiewaliśmy niedźwiadkową piosenkę, a także dowiedzieliśmy się, że niedźwiedzie bardzo lubią jeść jagody, miód, ślimaki i inne przysmaki, zasypiają na cztery miesiące zimową porą, a nasi rodzimi górale mówią na niedźwiedzia "ON" z szacunku dla jego siły, wielkości i panowania w górskim lesie. Nawet najmłodsi zapamiętali te ciekawe historie.

ZATRZYMANE W KADRZE

 

ODWIEDZINY ŚW. MIKOŁAJA W PRZEDSZKOLU NR 4
dodała: mgr Marzena Sajdak 2012-12-06

Dnia 6.12.2010r. do Publicznego Przedszkola nr 4 w Prudniku zawitał św. Mikołaj. Od samego rana dzieci nie mogły się doczekać miłego gościa. Cala społeczność przedszkolna oczekiwała wspania- łego gościa w na sali gimnastycznej Gdy tylko pojawił się w drzwiach na wszystkich buźkach pokazał się piękny uśmiech. Mikołaj ze swoją świtą wręczył piękne zabawki dla poszczególnych grup ufundowane przez Radę Rodziców. Były piosenki, oraz wspólna zabawa z Mikołajem i anioł- kami. Na koniec spotkania zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem. Następne odwiedziny dopiero za rok. Już nie możemy się ich doczekać. Spotkanie mikołajkowe w przedszkolu przygoto- wał personel przedszkola wraz z wolontariuszami z I L.O. w Prudniku pod opieką Aleksandry Grochowskiej.

ZATRZYMANE W KADRZE

 

"ZBIÓRKA DARÓW W PRZEDSZKOLU NR 4"
dodała: mgr Izabela Kwiatkowska 2012-12-06

W listopadzie rozpoczęliśmy zbiórkę darów dla Domu Dziecka w Głogówku. Akcja udała się znako- micie zebraliśmy ponad 300 sztuk zabawek: pluszaki, gry logiczne, układanki i inne akcesoria. Wspomagali nas rodzice ze wszystkich grup wiekowych. W dniu 5 grudnia 2012 r. nasz skromny konwój wyruszył z darami do Domu Dziecka w Głogówku. Wyprawą kierowała pani Beata Sikora i Izabela Kwiatkowska, wspomagała ich pani Magdalena Chmielak - rodzic. Przedszkolaki i nauczy- ciele dziękują wszystkim rodzicom za pomoc w zbiórce. Myślimy, że te zabawki ucieszą dzieci.

ZATRZYMANE W KADRZE

 

"ZDROWY ZĄBEK"
dodała: mgr Izabela Kwiatkowska 2012-11-24

Grupa "Krasnoludki" przystąpiła do realizacji cyklu zajęć pod hasłem "ZDROWY ZĄBEK", które są elementem Programu Wychowawczego Publicznego Przedszkola nr 4 w Prudniku oraz Programu Profilaktycznego. Dzieci w dniach od 19 do 23 listopada 2012 r. uczestniczyły w zajęciach, w których do- minowała tematyka higieny jamy ustnej, ale też higieny ciała i zdrowego stylu życia. Odwiedziliśmy gabinet stomatologiczny pani doktor stomatolog Renaty Placzek, w trakcie tej wizyty dzieci poznały etapy i sposoby szczotkowania zębów, a także uczestniczyły w krótkiej prezentacji-wizyta małego pacjenta. Przedszkolaki mogły poznać pracę stomatologa i oswoić się z przyszłą, pierwszą wizytą w gabinecie dentystycznym. Codziennie przez pięć dni dzieci szczotko- wały zęby, używając swoich nowych szczoteczek oraz past przeznaczonych dla dzieci w tym wieku.

ZATRZYMANE W KADRZE
 

„Dziecko autystyczne i niepełnosprawne w szkole”
dodano: 2012-11-24

Fotoreportaż z konferencji ZATRZYMANE W KADRZE

Z pieśnią patriotyczną u prudnickich pensjonariuszy…
dodała: Natalia Żurakowska  2012-11-22

Dnia 21 listopada 2012r. (w Dniu Życzliwości) nasz zespół wokalny „Promyki” z nauczycielką muzyki p. Grażyną Kunką z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku wystąpił (jak co roku) z programem artystycznym w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Młyńskiej w Prudniku. Zaśpiewaliśmy 11 pieśni patriotycznych m.in.: „My, Pierwsza Brygada”, „Rota”, „Piechota”, „Pierwsza Kadrowa”, i inne. Solistki zespołu: Natalia Żurawska i Wiktoria Zamorska z kl. Vb, oraz Kamila Mięczakowska i Larysa Skowrońska z VIb śpiewały jedne z najbardziej znanych i lubianych pieśni legionowych: „Białe róże”, „Wojenko, wojenko” oraz „Przybyli ułani ”. Wiecznie żywe pieśni śpiewane były wspólnie, zarówno przez nas jak i seniorów. Nasz program oglądało przeszło 30 podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej, u których w/w pieśni z pewnością przywołały wspomnienia z lat młodości. Może podopieczni przypomnieli sobie minione czasy? Kto wie? Można było zauważyć, iż niektórym osobom zakręciła się łezka w oku. Wzruszeni pensjonariusze nasz występ nagrodzili gromkimi oklaskami, a w ramach podziękowania obdarowali nas czekoladowymi cukierkami a nasza Pani otrzymała na pamiątkę piękne podziękowanie.

Natalia Żurakowska – solistka zespołu ,,PROMYKI’’
 

 

Przedszkolaki z grupy "KRASNOLUDKI"
dodała: mgr Izabela Kwiatkowska 2012-11-16

Grupa "KRASNOLUDKI" w dniach 13 i 14 listopada brała udział w zajęciach interaktywnych, w których dzieci poprzez różne formy aktywności twórczej mogły poznać i przedstawić swoje emocje, a także stany emocjonalne towarzyszące różnym wydarzeniom, np. mówiły i prezentowały zachowania kiedy odczuwają radość, złość, strach, zdziwienie, itp. Finałem było tworzenie drzewa dobrych obyczajów, które dzieci nazwały "Drzewkiem Szczęścia".
 

ZATRZYMANE W KADRZE

 

Święto Niepodległości w naszej szkole
dodała: mgr Ewa Kleszcz 2012-11-14

12 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Święto Niepodległości. O godzinie 8.00 w sali  gimnastycznej zebrali się uczniowie klas II – VI, by uczestniczyć w uroczystym apelu. W obecności pocztu sztandarowego odśpiewano hymn państwowy. Następnie uczniowie klas Vb i Vc zaprezentowali program artystyczny ukazujący wydarzenia z 1918 roku na tle historii Polski. Tekstom poetyckim towarzyszyły pieśni patriotyczne od „Bogurodzicy” i „Warszawianki” po nagrodzoną na festiwalu w Opolu w 1981 piosenkę „Żeby Polska była Polską”. Wszyscy zgromadzeni włączali się w śpiew, z przejęciem oglądali koronację siedzącej na tronie „Polski”, jej skrępowanie i zrzucenie z piedestału przez zaborców oraz ponowne przyznanie należnej wielkości przez legionistów z biało-czerwonymi opaskami na rękawach mundurów. Przygotowany przez uczniów program był nie tylko lekcją historii i patriotyzmu; budził także emocje i wzruszał dzięki wysokiemu poziomowi artystycznemu i zharmonizowanej z tematem biało-czerwonej pięknej scenografii. Na odbywających się po apelu lekcjach również nawiązywano do Święta Niepodległości, podkreślając rolę symboli narodowych, konieczność znajomości historii i obowiązki , jakie wynikają z przynależności do narodu, który przez 123 lata niewoli nie wyzbył się marzeń o niepodległej Polsce i tę niepodległość 94 lata temu zdobył.

ZATRZYMANE W KADRZE

 

Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem: "Wierszykowy sezam" rozstrzygnięty!
dodała: 2012-11-13

Elipsa:

Elipsa:

13 listopada 2012 r. odbyły się szkolne eliminacje do XV edycji Konkursu Recytatorskiego "Wierszykowy sezam" organizowanego przez POK. Najważniejszym celem tego konkursu było promowanie wśród dzieci poezji, kształtowanie kreatywnych postaw uczniów oraz rozbudzanie ich wrażliwości artystycznej i scenicznej. Za przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego etapu odpowiadała pani Marta Niedojadło. Recytatorów przesłuchała i oceniała komisja w składzie: Zofia Janik, Jolanta Brudniak i Marta Niedojadło. Konkurs, jak co roku, cieszył się dużym zainteresowaniem, swoje interpretacje poezji dziecięcej zaprezentowało 26 recytatorów, w dwóch kategoriach : klasy III – IV i V –VI . Nagrodzono najciekawsze deklamacje . W młodszej kategorii wiekowej I miejsce zdobyła Sara Demir z kl. 4c, II m. – Wiktoria Winiarski, III m. – Dominika Sztonyk, IV m. – Alicja Sękowska, V m. – Paula Podrazik .
Wśród recytatorów z klas V i VI największe uznanie zyskały prezentacje wierszy w wykonaniu Karoliny Orzech, ucz. klasy Vb i Daniela Kowalskiego, ucz. kl.VI b. Przypadło im, więc ex aequo I miejsce. Aleksandra Daszyńska w tym konkursie zajęła III miejsce, IV- Wiktoria Horbacz, a V Maja Lesiów z klasy 6c.

ZATRZYMANE W KADRZE
 

KONFERENCJA
dodano: 2012-11-12

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Prudniku „Nasza Trójka” Z A P R A S Z A rodziców, opiekunów, pedagogów, specjalistów różnych dziedzin oraz wszystkich zainteresowanych na konferencję

czytaj całość>>>

APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W PRZEDSZKOLU NR 4 W PRUDNIKU
dodała: mgr Marzena Sajdak 2012-11-10

W dniu 8 listopada 2012 r. społeczność przedszkola nr 4 w Prudniku obejrzała wzruszający apel z okazji zbliżającego się święta 11 Listopada. Apel zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: przedstawiciele drużyny harcerskiej z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Prudniku pod opieką harcmistrz Jolanty Brudniak oraz liczna grupa rodziców. Część artystyczna została przygo- towana i zaprezentowana przez grupę starszaków „Misie” pod okiem wychowawcy mgr Marzeny Sajdak .
Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone co roku 11 listopada to dzień, w którym wspomina- my ważny dla nas wszystkich moment odbudowania w 1918r. niepodległego państwa polskiego. Jest to święto przepełnione patriotyzmem, przeżywane z radością i dumą.
Nadrzędnym celem obchodów Święta Niepodległości w przedszkolu, jest tworzenie klimatu miłości do Ojczyzny. O Ojczyźnie należy mówić z ogromną wrażliwością i głęboką mądrością, gdyż dla każdego człowieka powinna być dobrem i wartością.
W dobie panującego kryzysu wartości, coraz częściej wspomina się o konieczności tworzenia kultury pozytywnych wzorców. Wychowanie patriotyczne jest tą dziedziną, której wyników, w odniesieniu do dzieci nie da się zmierzyć. Jednak należy otworzyć dziecięce serca i umysły na kraj ojczysty i ludzi w nim żyjących. Musimy być pewni, że dzieci wiedzą, że są Polakami, a Polska jest ich Ojczyzną.
Na apelu więc, dzieci śpiewały patriotyczne pieśni, które przeplatane były wierszami. Pokazały też swoją postawą oraz powagą, że takie święto, to nie występy artystyczne, ale odpowiedzial- ność i czyny, godne naśladowania. Jesteśmy dumni z naszych wychowanków i dziękujemy im za to, że potrafili przybliżyć wszystkim zgromadzonym, genezę tego wielkiego święta.

ZATRZYMANE W KADRZE
 

HALLOWEEN
dodała: mgr Marianna Gajewska-Czeczel, Iwona Kloc   2012-10-31

Jak co roku pod koniec października zajęcia z języka angielskiego w naszej szkole wyglądały nieco inaczej. Uczniowie klas I-III w ramach projektu przedmiotowego „Nie bój się Halloween” autor- stwa mgr Iwony Kloc wykonywali łańcuchy Halloweenowe, lampiony i plakaty, które następnie można było podziwiać w klasie oraz na korytarzu szkolnym.
Natomiast uczniowie klas IV-VI pod okiem mgr Marianny Gajewskiej-Czeczel wykonywali dynie i plakaty, które 26 października zostały zaprezentowane na wystawie w sali nr 18. Celem zajęć było poznanie słownictwa związanego z Halloween oraz rozwijanie zainteresowań kulturą oraz zwyczajami państw anglojęzycznych. Lekcje poprzedzone były pogadanką na temat polskich uroczystości Wszystkich Świętych oraz Zaduszek. Zajęcia plastyczno-techniczne realizowane były zgodnie z założeniami programowymi i podstawą programową z języka angielskiego. Dzieci podczas zajęć miały sporo frajdy i wiedziały, że Halloween w naszej szkole, to tylko zabawa.

ZATRZYMANE W KADRZE

 

Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych - apel
dodała: mgr Grażyna Kunka 2012-10-31

Biblioteki szkolne – klucz do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości    

(Biblioteka w Szkole – hasło 2012r.)

29 października 2012r.(w poniedziałek), na godzinie wychowawczej w sali gimnastycznej bibliotekarki  szkolne (Grażyna Kunka i Monika Trentkiewicz )przygotowały i przeprowadziły apel dla klas IV-VI poświęcony obchodom  Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych. Na apel przyszli zaproszeni Goście: p .Maria Strońska - Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku, p. Halina Pilich - emerytowana nauczycielka j. polskiego, p. Karol Koziarowski – emerytowany nauczyciel biologii, Przyjaciel Szkoły oraz p. Marek Karp - "Człowiek Roku 2011", dziennikarz "Tygodnika Prudnickiego".

Do 2008 roku w/w święto było obchodzone tylko jeden dzień, a od 2009 święto zostało wydłużone z 1 dnia do całego miesiąca w celu zwrócenia uwagi na pracę bibliotekarzy i ich wkład w edukację każdego ucznia. Wielki auto- rytet bibliotekoznawstwa, pani Jadwiga Andrzejewska stwierdza, iż "bez porządnej biblioteki w porządnej szkole porządnie uczyć się nie da”.

 Tegorocznemu świętu bibliotek szkolnych nadano hasło „Biblioteki szkolne – klucz do przeszłości, teraźniejszo- ści i przyszłości”. Jednak nie wszyscy chcą z tego klucza skorzystać. Wspólnie z wychowawcami, polonistami rozbu- dzamy zainteresowania czytelnicze na różne sposoby u naszych uczniów  w myśl przysłowia „czym skorupka za mło- du nasiąknie, tym na starość trąci”. W związku z tym łącznicy na początku miesiąca otrzymali na zebraniu bibliote- cznym  po 2 zadania do wykonania w swoich klasach, prawie wszyscy (oprócz VIa i VIb) wywiązali się z nich na me- dal.  

W zadaniu pierwszym należało przeprowadzić wywiad z dziadkami i rodzicami nt. ulubionej książki z dzieciństwa( w ubiegłym roku były wywiady z nauczycielami). Zadaniem łącznika było zebranie odpowiedzi koleżanek i kolegów i wykonać zestawienie na szarym papierze. W zadaniu drugim należało wyszukać sentencji lub ułożyć hasło nt. czyta- nia.

Na  apelu łącznicy z poszczególnych klas  przedstawiali  wykonane prace, dzięki czemu poznaliśmy tytuły ulubionych książek naszych dziadków i rodziców. Poznaliśmy ciekawe sentencje m.in.: „Powiedz mi jakie książki masz w domu, a powiem Ci kim jesteś”(IVa), „Jedni uważają, że czytanie jest dla nich pracą, inni, że czytanie jest przyjemnością”  (IVc). Zostały odczytane  4 wiersze autorstwa Karola Koziarowskiego  poświęcone posadzonym drzewkom i ich pa- tronom, a mini konkurs na apelu czy potrafisz wymienić  nazwiska pisarzy i poetów ( Maria Konopnicka, Hans  Chri- stian  Andersen, Maria Kownacka, Janusz Korczak) przeprowadził sam autor wierszy, zaproszony gość, pan Karol Koziarowski. W trakcie apelu można było usłyszeć piosenki w wykonaniu zespołu wokalnego „Promyki”, któremu pomagała śpiewać cała społeczność szkolna.

Za wykonane prace wszyscy zaangażowani łącznicy klasowi i indywidualni uczniowie zostali nagrodzeni drobnymi upominkami przez bibliotekarki (sponsorzy: Urząd Miasta-dział promocji i Bank Spółdzielczy).Dekoracje wzbogaciły piękne napisy  w wykonaniu( jak zwykle) naszej pani plastyk Małgorzaty  Majochy.

                                                  

Bibliotekarz szkolny/ lider kampanii CPCD mgr Grażyna Kunka

ZATRZYMANE W KADRZE

Przedszkolaki z grupy "KRASNOLUDKI"
dodała: mgr Izabela Kwiatkowska 2012-10-31

Przedszkolaki z grupy II "KRASNOLUDKI" odwiedziły groby i miejsca pamięci w przededniu Święta Zmarłych.

ZATRZYMANE W KADRZE

Przedszkolaki z grupy "Jagódki"
dodała: mgr Beata Sikora 2012-10-31

26.10.2012 Przedszkolaki z grupy "Jagódki" na rynku w Prudniku uczestniczą w spotkaniu z cyklu "Wrota do Krainy Pradziada"

30.10.2012 Pierwszy śnieg i pierwsze śnieżki-zabawy "Jagódek" na śniegu w parku

31.10.2012 spotkanie w Muzeum - wykład na temat sposobu robienia toruńskich wypieków i
oczywiście robienie pierniczków przez dzieci - grupa Jagódki z panią Beatką

BEKOWISKO, czyli gody danieli.
dodano: 2012-10-19

Hej dzieciaki. Jeśli myślicie, że wraz z ostatnim dzwonkiem kończy się zabawa w naszej szkole, to jesteście w błędzie. Najlepszy czas na naukę połączoną z zabawą zaczyna się dopiero wieczorem. To wtedy w naszych opiekunach budzą się pomysły, którymi bardzo skutecznie nas zarażają. Tak było właśnie w czwartek 18 października. To wtedy grupka śmiałków z klasy VIA i VIC wyruszyła nocą do lasu. Jako już wprawieni w bojach, bowiem niedawno liczyliśmy sowy, ruszyliśmy wesoło. Tymczasem na polance pod lasem pan leśniczy, Rafał Kasza, który nam towarzyszył, wyjawił powód naszej wieczorno-nocnej wizyty w lesie. Okazało się, że tym razem weźmiemy udział w niesamowitym spektaklu przyrody, jakim jest BEKOWISKO, czyli gody danieli. Na początek po- znaliśmy historię pochodzenia tego gatunku, następnie pan Rafał opowiedział nam o wyglądzie i obyczajach tych dużych zwierząt leśnych. Pouczeni przez opiekunów, jak należy zachowywać się w lesie, uzbrojeni w lornetki i noktowizor, dziarsko ruszyliśmy na poszukiwania zwierzyny. Długo by trwało opisywanie uczuć, jakie towarzyszyły wyprawie, dlatego ograniczę się do powiedzenia, że te kilka godzin w lesie to niesamowite przeżycie. Możliwość przebywania w środowisku natu-  ralnym danieli, w środku nocy w lesie, pod rozgwieżdżonym niebem, możliwość wysłuchiwania specyficznego odgłosu, jaki wydają te leśne zwierzęta chcąc odpędzić przeciwnika, pozostawia w człowieku uczucia, których nie zrozumie nikt, kto czegoś takiego nie przeżył. Powróciliśmy do domów szczęśliwi, ale z lekkim niedosytem. A teraz z niecierpliwością czekamy na kolejne wyjścia, aby poznać naszą najbliższą okolicę ze strony, o której dotąd nie mieliśmy pojęcia.

ZATRZYMANE W KADRZE

Janusz Korczak i jego drzewo
dodano: 2012-10-19

Miał być buk czerwony, wyszła jabłonka; ale to nieistotne. Kolejne, czwarte już drzewo rośnie na potęgę na boisku Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku. A wszystko w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
 

czytaj całość>>>

Czytelnik XXI wieku
dodano: 2012-10-19

Takie było hasło i przesłanie konferencji z udziałem bibliotekarzy z bibliotek szkolnych.

 

czytaj całość>>>

 PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
dodała: mgr Bernadeta Wrona 2012-10-18

17 października 2012 roku na pewno zapisze się w pamięci naszych najmłodszych przedszkolaków i ich rodziców. W tym dniu maluszki „Żabki” zostały prawdziwymi przedszkolakami . Pierwszy raz w życiu występowały przed taką liczną publicznością – śpiewały piosenki, które poznały w ciągu krótkiego pobytu w przedszkolu, tańczyły, inscenizowały ruchem treść piosenek i recytowały wyuczone już wiersze. Występy nagradzane były gromkimi brawami, a na koniec uroczystości po złożeniu przysięgi przez dzieci, pani wicedyrektor Danuta Sadlej za pomocą dotknięcia zaczaro- wanym ołówkiem, dokonała pasowania na PRAWDZIWEGO PRZEDSZKOLAKA. Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom i słodki upominek z niespodzianką.

ZATRZYMANE W KADRZE

 "Mamo, Tato wolę wodę"
dodała: mgr Izabela Kwiatkowska 2012-10-16

15.10.2012 - 19.10.2012 r. - Realizacja zadań Kampanii "Mamo, Tato wolę wodę" pod patronatem honorowym MEN, patronatem merytorycznym Instytutu Matki i Dziecka oraz sponsorem Żywiec Zdrój.
Realizacja zadań :
1. Mamo, Tato wolę wodę bo daje życie.
2. Mamo, Tato wolę wodę bo daje zdrowie i siłę.
3. Mamo, Tato wolę wodę bo dużo potrafi.
4. Mamo, Tato wolę wodę bo jest bezcenna.
5. Mamo, Tato wolę wodę bo jest najważniejsza na świecie.
W trakcie zajęć promowany był zdrowy styl życia. Dzieci codziennie piły wodę. Woda była w różnych smakach: miodowa, cytrynowo-pomarańczowa, melisowo-miętowa i naturalna. Tworzyły prace plastyczne, uczyły się piosenki promocyjnej Kampanii "Mamo, Tato wole wodę", wysłuchały wielu opowieści postaci Kampanii "Zdrojka", który przybliżył dzieciom wiadomości z poszczegól- nych zadań.
Realizacja w grupie II "KRASNOLUDKI", przygotowanie i prowadzenie: Elżbieta Bentkowska i Iza- bela Kwiatkowska.

ZATRZYMANE W KADRZE

 Święto Edukacji Narodowej
dodała: mgr Wioleta Gołębiowska 2012-10-16

15 października 2012 r. obchodziliśmy w naszej szkole święto Edukacji Narodowej. Na scenie w programie artystycznym zaprezentowali się uczniowie z kl. IVc i Va pięknie recytując wierszyki na temat życia szkolnego. Chór szkolny zadbał o oprawę muzyczną, a zespoły "Maskarada" i "Aerobic-Dance" o taneczną. Piękna scenografia sali i galowe stroje uczniów w tym dniu dodały charakteru uroczystości. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli nauczycielom życzenia i wręczyli "witaminowe" upominki.
Uroczystość zakończyła się w miłej atmosferze, a efekty jej spełniły zamierzone cele organizato- rów.


 

 Dzień Nauczyciela
dodała: mgr Izabela Kwiatkowska 2012-10-12

11 października 2012 roku w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dzieci z najstarszej grupy "Jagódki" wraz ze swoimi nauczycielka- mi, paniami Beatą Sikorą i Ewą Dmytruk przygotowały program artystyczny, który uświetnił uro- czystość. Gościliśmy dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Prudniku panią Władysławę Wróblewską i wice dyrektora do spraw przedszkola panią Danutę Sadlej. Nauczyciele otrzymali nagrody: Nagrodę Dyrektora otrzymały: pani Bernadeta Wrona, Krystyna Madejska i Danuta Sadlej; Nagrodę Burmistrza otrzymała pani Izabela Kwiatkowska. Bardzo udanym i humorysty- cznym upominkiem dla nagrodzonych były piosenki, do których słowa ułożyła pani Beata Sikora, zaaranżowane przez pozostałe nauczycielki przedszkola. Wykonanie tych przezabawnych utworów również należało do nauczycielek. Nagrodzonym łezka się zakręciła, nie tylko ze śmiechu. Było bardzo uroczyście. BRAWO

ZATRZYMANE W KADRZE

 RAJD PRUDNIK-DĘBOWIEC-PRUDNIK
dodała: mgr Barbara Polasz 2012-10-10

„SZKOLNY RAJD DO DĘBOWCA”

Dnia 6 października 2012r w naszej szkole odbył się pieszy rajd do Dębowca. Celem rajdu było poznanie uroków przyrodniczych i historycznych naszej małej ojczyzny oraz propagowanie zdrowego stylu życia. O godzinie 900 wyruszyliśmy spod budynku naszej szkoły. Dalej trasa prowadziła przez las prudnicki, wieś Chocim, obok kamieniołomów na wzniesienie Kobylica na której znajduje się pomnik poety romantyzmu –Josepha von Eichendorffa do wsi Dębowiec. W rajdzie wzięło udział 64 uczniów z klas IV- V oraz 6 opiekunów. Najmłodszy uczestnik rajdu był uczniem klasy IIa. Na trasie rajdu obserwowaliśmy zmiany w przyrodzie w związku z nadejściem jesieni. W punkcie docelowym rajdu odbyło się ognisko, rozgrywki sportowe, gry i zabawy. Uczniowie biorący udział w rozgrywkach sportowych i grach otrzymali nagrody. Każdy uczestnik otrzymał na pożegnanie pamiątkowy dyplom i słodki upominek. Pogoda Nam dopisała. Pokonaliśmy około 14 km trasy. Wszyscy wróciliśmy zadowoleni, pełni wrażeń i nadziei na następne zajęcia w terenie.
 

ZATRZYMANE W KADRZE

 Teatr dla dzieci z udziałem trzech grup wiekowych
dodała: mgr Izabela Kwiatkowska 2012-10-10

9.10.2012 r. - Teatr dla dzieci z udziałem trzech grup wiekowych. Przedstawienie na podstawie opowiadania Heleny Bechlerowej "Kolczatek". Dzieci poznały sposoby przygotowania sie zwierząt do zimy. Przygotowanie, prowadzenie oraz dekoracja i postacie nauczycielki grupy II "KRASNO- LUDKI" Elżbieta Bentkowska I Izabela Kwiatkowska.

ZATRZYMANE W KADRZE

 WRAŻENIA Z KONCERTU
dodano: 2012-10-10

9 października 2012 roku w naszej szkole odbył się koncert muzyczny grany przez męskie trio „Złota Trąbka”. Można było zobaczyć trzy instrumenty dęte takie jak trąbka, puzon i waltornia. Jeden z panów grał również na instrumencie klawiszowym. Podczas koncertu organizowane były konkursy. Za udział w nich można było dostać nagrody w postaci naklejek i kalendarzy. Jeden konkurs polegał na odgadnięciu z jakiej bajki „Disneya” jest grana piosenka. Były to utwory z bajek „Księga Dżungli”, „Król Lew” oraz „Piękna i Bestia”. Później grano także utwory z bajki „Różowa Pantera” i filmu „Vabank”. Następnie panowie zagrali nam dwa utwory z innych krajów, do których wybijaliśmy rytm. Potem krótko opowiedzieli nam o swoich instrumentach. Wybrane dzieci mogły spróbować zagrać na puzonie a inne tańczyć do zagranicznego utworu. Po koncercie wszyscy rozeszli się do swoich klas. Koncert bardzo mi się podobał. Była wspaniała atmosfera. Szkoda, że trwał tak krótko, bo chętnie posłuchałabym jeszcze gry na tych pięknych instrumentach.

Aleksandra Gaszyńska klasa Va

 

09.10.2012 roku ( wtorek )na pierwszej lekcji z całą klasą wybraliśmy się na koncert w wykonaniu zespołu "WIRTUOZ".
Muzycy przedstawiali nam różne instrumenty blaszane, grali na nich i opisywali ich historię i wykorzystanie m. in. waltornię (róg), trąbkę, puzon. Dla wszystkich klas były zagadki muzyczne z bajek DISNEY-a. Osoby, które odpowiedziały prawidłowo dostały nagrody. Dzieci, które były grzeczne, czyli nie rozmawiały otrzymały kalendarze na rok 2012/2013. Zespół "WIRTUOZ" grał piękne piosenki na instrumentach blaszanych. Chętne dzieci mogły spróbować zagrać na puzonie. Gromki brawami wszyscy podziękowaliśmy za występ. Również nie zapomnieliśmy o pani Grażynie Kunce, która zaprosiła zespół do naszej szkoły. To był najwspanialszy dzień w szkole.


Marta Kędzior klasa Va

 

ZATRZYMANE W KADRZE

 

 TEATRZYK KUKIEŁKOWY pt. „O WESOŁEJ LUDWICZCE”
dodała: mgr Bernadeta Wrona 2012-10-04

W ramach Programu Wychowawczego Przedszkola w dniu 3 października 2012 roku dzieci z przedszkola obejrzały przedstawienie kukiełkowe pt. „O wesołej Ludwiczce” wg opowiadania Anny Świrczyńskiej przygotowane przez nauczycielki przedszkola. Tytułowa postać, to wesoła, towarzyska, zawsze uśmiechnięta, życzliwa i miła dziewczynka, która nigdy o nic nie płacze, śpiewa sobie piosenki i tryska dobrym humorem. Ludwiczka wyrusza w świat w poszukiwaniu kolegi, który nigdy się nie złości, czyli jest dokładnie taki jak ona. Szuka Piernikowego króla o sercu słodkim jak miód . Po drodze spotyka kilku towarzyszy podróży, którzy stają się jej prawdziwymi przyjaciółmi. Pomimo różnic w wyglądzie i charakterze potrafią ze sobą rozmawiać, bawić się i pomagać w trudnych momentach. Kukiełka Ludwiczki wędruje (w razie potrzeby) ze stałego miejsca którym jest hol przedszkola, do sali przedszkolnej i próbuje rozwiązywać z dziećmi zaistniałe trudne sytuacje wychowawcze.

 

ZATRZYMANE W KADRZE