POCZTA
Menu

Strona główna

Zakładowy Fundusz Świadczeń

  Socjalnych

Program profilaktyczny i wychowawczy

Koncepcja pracy szkoły
Szkoła

Przedszkole nr 1

Przedszkole nr 4

Biblioteka szkolna

Świetlica szkolna

SU

Plan lekcji

Pedagog-Psycholog-Logopeda-Rzecznik Praw Ucznia

Archiwum

POTWIERDZENIE

Nasza szkoła uzyskała w roku szkolnym 2013/2014 tytuł:

 Szkoły Odkrywców Talentów

który świadczy o tym, że nasza placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie:

www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty

ZAKOŃCZONE PROJEKTY

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami  integra- cyjnymi w Prudniku „Nasza Trójka”

Teatrzyk "Bajeczka"

Kronika Teatrzyku "Bajeczka"

Klasy integracyjne
Zajęcia dodatkowe i kółka zainteresowań

SKS

NASI NAJLEPSI
Imprezy szkolne

Terminarz roku szkolnego 2016/17

 

Dla ucznia
Prawa i obowiązki
Dla rodziców
RADA RODZICÓW
RADY DLA RODZICÓW
PRZEMOC
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2017/2018
UBEZPIECZENIE DZIECI W SZKOLE
UBEZPIECZENIE DZIECI W PRZEDSZKOLACH
UBEZPIECZENIE
ZWOLNIENIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW
BEZPIECZNY INTERNET
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Godziny rozpoczęcia lekcji i przerw
Rada Rodziców-apel
Spotkania z rodzicami
Konkursy

Konkursy Przedmiotowe 2016/17

Osiągnięcia Sportowe 2016/17

Certyfikaty

Certyfikat dla Publicznego Przedszkola nr 4 w Prudniku za ROK SZKOŁA W RUCHU 2013/2014

Certyfikat potwierdzający uczestnictwo naszej szkoły

w Programie "Szkoła bez przemocy"